P´gina de inicio

Subir al menú de navegación local

Contenido

Noticias

2018-07-31

Hendaya acogerá el próximo lunes 06 de agosto la octava eliminatoria del Circuito Internacional de Remonte 2018

Hendaya acogerá el próximo lunes 06 de agosto la octava eliminatoria del Circuito Internacional de Remonte 2018Esta mañana, en la Oficina de Turismo de Ibardin, sita en el Alto de Ibardin, se ha presentado la eliminatoria del Circuito Internacional de Remonte Profesional 2018, que se celebrará en Hendaya el próximo lunes 06 de agosto. En dicha presentación han estado: - Jean Michel Arruabarrena, director de deportes del Ayto. de Hendaya. - Representantes de la Asociación Zurekin. - Mikel Larralde, Presidente del Club Endaiarrak de Pelota de Hendaya. - Fermín Marticorena, Ignacio Irazoki y Txomin Iribarren, representantes respectivamente de Venta Peio, de la Asociación de Comerciantes de Ibardin y de Josenea, S.L, todos ellos patrocinadores de la eliminatoria. - Jaime Aguirre, director gerente de Fundación Remonte Euskal Jai Berri. En dicha presentación, Jaime Aguirre ha explicado el contenido de la eliminatoria, que será la octava del Circuito Internacional, destacando que la misma se organiza en beneficio de la Asociación Zurekin. Dicha asociación nacida en Iparralde hace unos años, se encarga de ayudar y apoyar a las personas que sufren alguna incapacidad, consecuencia de algún accidente, sobre todo de índole deportivo. En cuanto a la eliminatoria, los datos son los siguientes: - Se disputará en el frontón Daniel Ugarte de Hendaya, el próximo lunes 06 de agosto, a partir de las 21,00 horas. - Como el resto de eliminatorias del Circuito Internacional, será un triangular disputado entre las parejas formadas por: URRIZA-ETXEBERRIA III, UTERGA-ION Y EZKURRA II-BARRENETXEA IV. Los tres partidos del triangular se disputarán de manera consecutiva a 20 tantos cada uno. - La entrada como tal será gratuita, aunque los espectadores que acudan tendrán que realizar un donativo de 5 euros. El importe íntegro del dinero reunido con dicho donativos irá a para a la Asociación Zurekin. Ibardin-eko Turismo Bulegoan, kokatuta Altua Ibardin, goiz honetan 2018ko Erremonte Profesionaleko Nazioarteko Zirkuituaren kanporaketa, datorren abuztuaren 06a, Hendaian ospatuko den, aurkezpena izan da. Aipaturiko aurkezpenean egon dira: - Jean Michel Arruabarrena, Hendaiako Udalaren kirol zuzendaria. - Mikel Larralde, Hendaiako Pilota Klubaren Lehendakaria. - Fermín Marticorena, Ignacio Irazoki eta Txomin Iribarren, Venta Peio, Ibardineko Merkatari Elkartea eta Josenea, S.L. kanporeraketako babesleen errepresentatzaileak. - Jaime Aguirre, Euskal Jai Berri Erremonte Fundazioaren zuzendari kudeatzailea. Aipaturiko aurkezpenean, Jaime Aguirre-k kanporaketaren edukia, Nazioarteko Zirkuituko seigarrena izango denaren, azaldu du Zurekin Elkartearen onerako bera antolatzen dela nabarmenduz. Ardura ematen dio, Iparralde-n duela urte batzuk jaiotako aipaturiko elkarteari, laguntzearen eta ezgaitasunen bat, istripuren baten ondorioa, batez ere izaerako kiroletakoa sufritzen duten pertsonen alde agertzearen. Kanporaketari dagokionez, datuak hurrengoak dira: - Lehiatuko da Daniel Ugarte Hendaiako pilotalekuan, datorren abuztuaren 06an, 21,00 orduetatik aurrera. - Nazioarteko Zirkuituko gainerako kanporaketak bezala, triangular bat izango da eta bikoteak parte hartuko duten hauxe dira: URRIZA-ETXEBERRIA III, UTERGA-ION eta EZKURRAII- BARRENETXEA IV. Triangeluarreko hiru partidak jarraian jokatuko dira, bakoitza 20 tantutara. - Halakoa bezalako sarrera doakoa izango da, nahiz eta doazen ikusleek 5 euroko dohaintza bat egin behar izan. Bildutako diruaren zenbateko osoa esanda dohaintzak joango da Zurekin Elkartera Ibardin, 31 juillet 2018 Ce matin, à l'Office de Tourisme Ibardin, situé dans l'Alto de Ibardin, a été présenté l'élimination du Circuit International de Téléski Professionnel 2018, qui se tiendra à Hendaye lundi prochain 06 août. Dans cette présentation, ils ont été: - Jean Michel Arruabarrena, directeur sportif de la Mairie d'Hendaye. - Les représentants de l'Association Zurekin. - Mikel Larralde, président du club Endaiarrak de Pelota de Hendaya. - Fermín Marticorena, Ignacio Irazoki et Txomin Iribarren, représentants respectivement de Venta Peio, de l'Association des Marchands d'Ibardin et de Josenea, S.L, tous sponsors de la cravate. - Jaime Aguirre, directeur général de la Fundación Remonte Euskal Jai Berri. Dans cette présentation, Jaime Aguirre a expliqué le contenu de la cravate, qui sera la sixième du Circuit International, soulignant qu'il est organisé au profit de l'Association Zurekin. Cette association, née à Iparralde il y a quelques années, est chargée d'aider et de soutenir les personnes qui souffrent d'un handicap, suite à un accident, surtout de nature sportive. En ce qui concerne l'éliminatoire, les données sont les suivantes: - Il sera joué au fronton Daniel Ugarte à Hendaye, lundi prochain, le 6 août, à partir de 21h00. - Comme le reste des éliminatoires Circuit International sera un match entre les paires formées par: Urriza-ETXEBERRIA III, Uterga-ION ET Barrenetxea Ezkurra II-IV. Les trois parties du triangle seront jouées consécutivement à 20 points chacune. - L'entrée en tant que telle sera gratuite, mais les spectateurs qui viendront devront faire un don de 5 euros. Le montant total de l'argent recueilli grâce à ces dons ira à l'Association ZurekinPie de p´gina - Menú secundario de navegación
Subir al menú de navegación local

Remonte

carretera de Aoiz sin número, junto al centro comercial Itaroa (Huarte, Navarra) SPAIN
Tlf. (+34) 620 241 851 · (+34) 948 361 470

info@fundacionremonte.org